Welcome to Toyota-Tech.eu, your official source of Toyota service and repair information.

Register here

Nåværende brukere: 1103

Ansvarsfraskrivelse

1. Bruk av teknisk informasjon
Den tekniske informasjonen som publiseres på dette nettstedet henvender seg til og gjøres kun tilgjengelig for brukere som har nødvendige profesjonelle og tekniske ferdigheter og kvalifikasjoner og nødvendig kunnskap, samt har tilgang til nødvendig utstyr og verktøy. Spesielle reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider må utføres med egnet spesialutstyr og -verktøy, reservedeler eller komponenter. Alle reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider som gjennomføres av brukere av dette nettstedet på grunnlag av, som et resultat av eller i forbindelse med den tekniske informasjonen som er publisert på dette nettstedet, utføres helt og holdent på brukerens ansvar. Toyota Motor Europe NV/SA og søsterselskaper og/eller nasjonale distributører kan ikke holdes ansvarlig for personskader, skader på eiendom, tap, utgifter eller annen skade samt eventuelle brudd på lover og regler som følge av slike reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider.

2. Garantiinformasjon i disse dokumentene
Informasjon som er spesielt relatert til betingelser for spesielle garantihandlinger igangsatt av Toyota Motor Europe NV/SA, søsterselskaper og/eller nasjonale distributører, og som er inkludert i dokumenter publisert på dette nettstedet, er ikke teknisk informasjon. Slik informasjon gjelder tidligere garantiarbeider utført av Toyota Motor Europe NV/SA, søsterselskaper og/eller nasjonale distributører, og Toyota Motor Europe NV/SA, søsterselskaper og/eller nasjonale distributører er derfor ikke bundet av slike handlinger, eller av betingelser for disse. Slik informasjon skal ikke under noen omstendigheter inneholde gjennomføring av, forpliktelse til eller løfter fra Toyota Motor Europe NV/SA, søsterselskaper eller nasjonale distributører om å bruke, utvide eller fornye slike garantihandlinger.

3. Rett til oppgradering eller reparasjon
Det faktum at teknisk informasjon som gjelder en spesiell oppgradering eller reparasjon for en modellserie er publisert på dette nettstedet, og at bilen som tilhører eller kjøres av brukeren faller inn under denne serien, betyr ikke nødvendigvis at brukerens bil trenger oppgradering eller reparasjon. Dette må vurderes av en profesjonell mekaniker (et godkjent verksted hvis en slik oppgradering eller reparasjon kommer inn under garantihandlinger av Toyota Motor Europe NV/SA, søsterselskaper og/eller nasjonale distributører.