značí, že tato funkce je kompatibilní se systémem bluetooth® ve vozidle a vybraným mobilním telefonem. Viz poznámka pro Connected Services.
značí, že tato funkce není kompatibilní se systémem bluetooth® ve vozidle a vybraným mobilním telefonem.
značí, že tato funkce nebyla testována se systémem bluetooth® ve vozidle a vybraným mobilním telefonem.

Modely vozidel

Je možné, že ve vaší zemi nebyly uvedeny na trh všechny modely Toyota uvedené v rozevírací nabídce. Více informací získáte od jakéhokoliv prodejce Toyota ve vaší zemi.


Modely telefonů

V rozevírací nabídce nemusí být uveden váš model mobilního telefonu. To neznamená, že váš mobilní telefon není kompatibilní se zvoleným systémem bluetooth® ve vozidle. Znamená to pouze, že kompatibilita vašeho modelu mobilního telefonu nebyla se zvoleným systémem bluetooth® ve vozidle testována.


Firmware
Co je to?

Softwarový program mobilních telefonu.

Kde ho najdu?

Informace o firmwaru vašeho telefonu získáte z příručky k mobilnímu telefonu nebo od prodejce mobilního telefonu.

Jak se vás to týká?

Firmware určuje, zda mobilní telefon je či není kompatibilní se systémem bluetooth® ve vozidle. Mobilní telefon byl testován s firmwarem uvedeným v seznamu modelů mobilních telefonů, který se zobrazí po stisknutí tlačítka Vyhledat.


Connected Services

značí, že Connected Services jsou kompatibilní se systémem bluetooth® ve vozidle a vybraným mobilním telefonem, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Mobilní telefon podporuje HFP (profil handsfree)
  • Mobilní telefon má dostatečné pokrytí síťovým signálem.
  • Mobilní telefon má kartu SIM se smlouvou, která umožňuje přístup k internetu (tethering).
  • Má-li telefon funkci Hotspot (například iPhone), musí být povolena.
  • Po spárování a připojení telefonu může dojít v případě okamžitého použití Connected Services k selhání této funkce. Tip: Zkuste vypnout a zapnout zapalování nebo nejprve použijte systém pro jinou činnost funkce Bluetooth (například telefonní hovor).

Toyota nezaručuje stoprocentní funkčnost Connected Services Bluetooth® ani kompatibilitu vašeho mobilního telefonu se systémem Bluetooth® ve vozidle.