σημαίνει ότι η λειτουργία αυτή είναι συμβατή με το σύστημα bluetooth® του οχήματος και το κινητό τηλέφωνο που έχετε επιλέξει. Βλέπε παρατήρηση για τα Connected Services.
σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με το σύστημα bluetooth® του οχήματος και το κινητό τηλέφωνο που έχετε επιλέξει
σημαίνει ότι αυτή η λειτουργία δεν έχει δοκιμαστεί στο σύστημα bluetooth® του οχήματος και το κινητό τηλέφωνο που έχετε επιλέξει

Μοντέλα αυτοκινήτων

Υπάρχει περίπτωση να μην κυκλοφορούν στην αγορά της χώρας σας όλα τα μοντέλα Toyota που υπάρχουν στο πτυσσόμενο μενού. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Toyota στη χώρα σας.


Μοντέλα τηλεφώνων

Το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να μην περιλαμβάνεται στο πτυσσόμενο μενού. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι συμβατό με το σύστημα bluetooth® του οχήματος που έχετε επιλέξει. Σημαίνει απλώς ότι η συμβατότητα του μοντέλου κινητού τηλεφώνου σας με το σύστημα bluetooth® του οχήματος που έχετε επιλέξει δεν έχει δοκιμαστεί.


Firmware
Τι είναι;

Το πρόγραμμα λογισμικού του κινητού τηλεφώνου σας

Πού μπορείτε να το εντοπίσετε;

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κινητού σας τηλεφώνου ή τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο ώστε να ελέγξετε το firmware του τηλεφώνου σας.

Με ποιον τρόπο σας επηρεάζει αυτό;

Το firmware καθορίζει εάν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συμβατό με το σύστημα bluetooth® του οχήματος. Το κινητό τηλέφωνο έχει ελεγχθεί με το firmware που αναφέρεται στη λίστα μοντέλων κινητών τηλεφώνων η οποία εμφανίζεται με το πάτημα του κουμπιού «Search» (Αναζήτηση).


Connected Services

σημαίνει ότι τα Connected Services είναι συμβατά με το σύστημα bluetooth® του οχήματος και το κινητό τηλέφωνο που έχετε επιλέξει, με την προϋπόθεση ότι:

  • το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει το HFP (Προφίλ Hands Free)
  • το κινητό τηλέφωνο διαθέτει επαρκή κάλυψη δικτύου
  • το κινητό τηλέφωνο διαθέτει κάρτα SIM με συμβόλαιο που επιτρέπει πρόσβαση στο διαδίκτυο (tethering)
  • σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία hotspot (π.χ. iPhone) πρέπει να ενεργοποιηθεί
  • μετά τη σύζευξη και σύνδεση του τηλεφώνου η πρόσβαση στα Connected Services να μην είναι αμέσως δυνατή. Συμβουλή: απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον διακόπτη μίζας ή χρησιμοποιήστε το σύστημα πρώτα για μια άλλη ενέργεια μέσω bluetooth ® (π.χ. πραγματοποιήστε μια τηλεφωνική κλήση).

Συνεπώς η Toyota δεν εγγυάται 100% τη λειτουργικότητα των Connected Services μέσω bluetooth® και τη συμβατότητα του κινητού σας τηλεφώνου με το σύστημα bluetooth® του οχήματος.