oznacza, że funkcja może współdziałać z systemem Bluetooth® pojazdu oraz wybranym telefonem komórkowym. Patrz uwagi dotyczące funkcji Connected Services.
oznacza, że funkcja nie współdziała z systemem Bluetooth® pojazdu oraz wybranym telefonem komórkowym.
oznacza, że funkcja nie została przetestowana w kwestii współdziałania z systemem Bluetooth® pojazdu oraz wybranym telefonem komórkowym.

Modele pojazdów

Nie wszystkie modele pojazdów marki Toyota wyświetlające się w menu rozwijanym mogą być dostępne w kraju użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z krajowym przedstawicielem handlowym firmy Toyota.


Modele telefonów

W menu rozwijanym może się nie wyświetlać model telefonu komórkowego użytkownika. Nie oznacza to, że ten model telefonu komórkowego jest niekompatybilny z wybranym systemem Bluetooth® pojazdu. Oznacza to jedynie, że kompatybilność modelu telefonu komórkowego użytkownika z wybranym systemem Bluetooth® nie została jeszcze sprawdzona.


Firmware
Co to jest?

Oprogramowanie telefonu komórkowego

Gdzie można je znaleźć?

Aby sprawdzić oprogramowanie firmware, należy się zapoznać z dołączoną do niego dokumentacją bądź skontaktować się ze sprzedawcą telefonu.

Jaki ma ono wpływ na użytkownika?

W oprogramowaniu firmware określono, czy dany telefon komórkowy może współdziałać z systemem Bluetooth® pojazdu. Lista sprawdzonego oprogramowania firmware telefonu komórkowego wyświetla się po naciśnięciu przycisku Szukaj.


Connected Services

oznacza, że funkcja Connected Services może współdziałać z systemem Bluetooth® pojazdu oraz wybranym telefonem komórkowym przy spełnieniu następujących warunków:

  • telefon komórkowy obsługuje profil głośnomówiący (Hands Free Profile, HFP);
  • – zasięg sieci telefonu komórkowego jest wystarczający;
  • – telefon komórkowy ma kartę SIM związaną z umową, która pozwala na dostęp do Internetu (funkcja modemu);
  • – jeśli telefon komórkowy dysponuje funkcją Hotspot (np. iPhone), musi ona być aktywna;
  • – funkcja Connected Services może nie zadziałać, jeśli zostanie ona użyta niezwłocznie po podłączeniu i sparowaniu telefonu. Wskazówka: przestaw wyłącznik zapłonu w położenie OFF, a następnie ON albo wykonaj najpierw jakąś czynność z użyciem telefonu połączonego za pomocą systemu Bluetooth® (np. rozmowa telefoniczna).

Firma Toyota nie gwarantuje 100-procentowego działania funkcji Connected Services systemu Bluetooth® ani zgodności telefonu komórkowego użytkownika z systemem Bluetooth® pojazdu.